Financieringen

Best Practice werkt proactief mee aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. De financiering is daarbij een essentiële factor. Vraagstukken over kapitaal, leningen en krediet zijn voor ons mogelijkheden en kansen om uw onderneming naar een hoger niveau te tillen. Door onze persoonlijke aanpak, ervaringen in het bedrijfsleven en kennis over het vak, weten we hoe we de financieringsstructuur optimaal kunnen inregelen voor een onderneming.

Waar kijkt een financier naar?

Er zijn verschillende financiële en niet-financiële aspecten waar een potentiële financier naar kijkt bij de beoordeling van een financieringsvraag. De financiële zaken waar naar gekeken wordt, zijn bij de meeste ondernemers wel bekend: rendement, solvabiliteit en zekerheid voor de financier. Maar wat te vaak een onderbelicht aspect blijft is het ‘verhaal’ achter de cijfers en de prognose. Waarom neemt de brutowinstmarge af terwijl het resultaat gelijk blijft? Is dit misschien het gevolg van een strategische keuze om bij een krimpende markt meer werk uit te besteden en zo de vaste personeelskosten omlaag te brengen.

Vooral een toelichting op de bedrijfsomgeving, de visie op de markt en de strategische keuzes die de ondernemer maakt, zijn van belang om een echt beeld van de risico’s te vormen.

Bedrijfsfinancieringen

Best Practice heeft een groot netwerk bij potentiële financiers. Daarbij werken we niet alleen met Nederlandse banken, maar ook met buitenlandse banken, crowdfunding/crowdlending, informal investors of participanten. Als u als ondernemer een vraag hebt inzake een bedrijfsfinanciering dan willen wij graag meedenken en kijken hoe we de haalbaarheid zo groot mogelijk kunnen krijgen. Hierbij zorgen we voor een volledig beeld en inzicht voor de potentiële financier en zetten wij ons netwerk in om de kans op een financiering zo groot mogelijk te maken.