Disclaimer e-mail

Disclaimer e-mail
De informatie in dit e-mail bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Indien u dit bericht abusievelijk ontvangt verzoeken wij u de afzender per omgaande te informeren door het bericht te retourneren en het e-mailbericht daarna te vernietigen. Wij verzoeken u in dat geval de inhoud van dit e-mailbericht niet openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij eventueel overgebrachte virussen. Aan dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle diensten die wij verlenen zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen.