Covid-19 maatregelen 20-03-2020 . Best Practice

Beste Ondernemer,

Informatie die nu actueel is, is een dag later weer ingehaald door nieuwe informatie. Zo geldt dit ook voor de maatregelen die de overheid neemt. In het algemeen kunnen we zeggen dat de overheid steeds ruimer ondersteuningsbeleid geeft. Hieronder de laatste ontwikkelingen sinds onze vorige nieuwsbrief van 18 maart.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Zoals we twee dagen geleden reeds schreven moeten de precieze regels rondom de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud nog nader worden uitgewerkt. Wel is ondertussen bekend dat de maatregel voor drie maanden wordt verstrekt maar dat deze maatregel ook met drie maanden kan worden verlengd. Aan die verlening zouden wel nadere voorwaarden kunnen worden verbonden.

Verder volgt hieronder een rekenvoorbeeld hoeveel van de loonkosten worden gecompenseerd en bij een omzetdaling van 50%. In het totaal wordt maximaal 90% van de loonkosten gecompenseerd wanneer sprake is van een omzetdaling van 100%. Bij een omzetdaling van 50% wordt na rato de loonkosten gecompenseerd oftewel voor 45%.

Op dit moment is nog niet bekend wat precies onder de loonkosten valt, of dit alleen de brutolonen zijn of ook bijvoorbeeld de sociale lasten en pensioenpremies.

Versoepeling uitstel betaling belasting en verlaging boetes

Naar aanleiding van een motie van de tweede kamer heeft staatsecretaris Vijlbrief van Financiën besloten dat de Belastingdienst de ondernemers die vragen om uitstel van betaling van belastingen direct drie maanden uitstel verleend. Het is hierdoor niet meer noodzakelijk dat een deskundige verklaring wordt bijgevoegd bij het verzoek van uitstel van betaling. Alleen in de situatie dat je langer dan drie maanden uitstel wilt hebben blijft een deskundige verklaring noodzakelijk.

Ondersteuning vanuit Best Practice

Om jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij de afgelopen dagen ook gebruikt om een Covid-19 desk op te zetten. Hierdoor zijn wij nog beter in staat om je als ondernemer te helpen en alle verzoeken af te handelen. Indien je gebruik wilt maken van de Covid-19 maatregelen neem dan contact op met je accountant/adviseur die je kan uitleggen wat wij voor je kunnen doen!